אירועים עתידיים

Calendar

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Setting Tables: Commensality, Social Boundaries, and Inter-Cultural Exchange

Date: 
Tue, 08/03/2022 09:00 to Thu, 10/03/2022 16:00
Location: 
Mandel Building, Room 530

Lectures will be open ot the public, sign up here

For more information contact: 02-5881279

Setting Tables